ישיבת מקור חיים

על הישיבה

חדשות ועדכונים

על הישיבה

ישיבת מקור חיים חוגגת בשנה זו שלושים ושלוש שנים לקיומה. הישיבה ידועה בדרכה הייחודית שניתן לכנותה דרך החסידות הארץ ישראלית. החסיד כתיאורו של הרמח"ל במסילת ישרים פועל מתוך רצון לעשות נחת רוח ליוצרו. כדרך האוהב מחפש הוא לקיים את רצון אהובו, אין הוא מסתפק במילוי החובה. ארץ ישראלי שחסידותו מקושרת באופן עמוק למציאות של החיים המודרניים כאן בארץ ישראל המתחדשת.
חסידות במובן של דיבוק חברים, ושותפות עמוקה של התלמידים והצוות באחריות השוטפת למתקיים בישיבה, ברצון אמיתי וכן ללמוד לתרום להתקדם ולצמוח. אוירה המאפשרת להשקיע את מירב המאמצים בלימוד ובתפילה, ובבניית חברה נטולת ציניות וכוחנות, חברה מאפשרת ומעודדת.

צוות הישיבה

הרב עדין שטיינזלץ

נשיא הישיבה

הרב דוב זינגר

ראש הישיבה

הרב דוד רבינוביץ

ראש הישיבה

גילעד רוזנברג

מנהל התיכון

משה וורטהיימר

מנהל הפנימיה

אבי שראל

מנכ"ל

יונתן בילט

מנהל חינוכי

library_icon

הספריה התורנית

שיעורים מישיבת מקור חיים