ישיבת מקור חיים

על הישיבה

על הישיבה

ישיבת מקור חיים חוגגת בשנה זו שלושים ושמונה שנים לקיומה. הישיבה ידועה בדרכה הייחודית שניתן לכנותה דרך החסידות הארץ ישראלית. החסיד כתיאורו של הרמח"ל במסילת ישרים פועל מתוך רצון לעשות נחת רוח ליוצרו. כדרך האוהב מחפש הוא לקיים את רצון אהובו, אין הוא מסתפק במילוי החובה. ארץ ישראלי שחסידותו מקושרת באופן עמוק למציאות של החיים המודרניים כאן בארץ ישראל המתחדשת.
חסידות במובן של דיבוק חברים, ושותפות עמוקה של התלמידים והצוות באחריות השוטפת למתקיים בישיבה, ברצון אמיתי וכן ללמוד לתרום להתקדם ולצמוח. אוירה המאפשרת להשקיע את מירב המאמצים בלימוד ובתפילה, ובבניית חברה נטולת ציניות וכוחנות, חברה מאפשרת ומעודדת.

הנהלת הישיבה

הרב עדין שטיינזלץ זצ"ל

נשיא הישיבה

הרב דוב זינגר

ראש הישיבה

הרב דוד רבינוביץ

ראש הישיבה

רפי וולפסון

מנכ"ל הישיבה

גילעד רוזנברג

מנהל התיכון

יונתן בילט

מנהל חינוכי

ידידיה דנן

מנהל פנימייה

library_icon

הספריה התורנית

שיעורים מישיבת מקור חיים