אלפון צוות תשפ"ג

תפקיד

שם

פלאפון

עיר מגורים

אימייל

ר"מ

אבינר הרב ידידיה

058-4535367

 

Yedidya6@gmail.com

מורה

אוזורובסקי שלום

054-5828371

אלון שבות

shalomoz@gmail.com

ר"מ

אור ישראל הרב אי"ש

052-8225774

תקוע

aba.eysh@gmail.com

ר"מ

אורן הרב אברהם

050-7396619

אפרת

aoren189@gmail.com

אם בית

איבגי אורנה

050-7934227

כפר עציון

ornuza3@gmail.com

ר"מ

אלמוג הרב אריאל

052-7710095

תקוע

arielyalmog@gmail.com

מורה

אפלבאום הלל

054-4530301

 

hillel.app@gmail.com

מורה

אפשטיין ג'ני

052-8393298

אפרת

jennyehrmann@gmail.com

ר"מ

ארנרייך הרב שרון

052-3493900

תקוע

sharonrenana@gmail.com

גיוס כספים

בוימל יוסי

052-5665276

אפרת

yossi.makor@gmail.com

תחזוקה

ביים אהרון

050-8912359

 

aharonbaime@gmail.com

רכז 1/6 ומנהל חינוכי

בילט יונתן

052-3375013

כפר עציון

yobillet@gmail.com

מורה ורכז סדר ערב

בן חנן הרב  מיכאל

050-6868514

תקוע

michobh@gmail.com

מישיב

בראון רועי

054-2016134

 

roybrown5759@gmail.com

מורה

בראור רפאל

052-5568924

 

rafaelbaror@gmail.com

מורה ור"מ ערב

ברויאר הרב ביני

050-5715001

ירושלים

binyaminbr@gmail.com

לבורנטית

ברמי סמדר

054-6774074

 

smdrbarmy@gmail.com

מורה

ברנר גילה

050-9090232

אפרת

gbraner@gmail.com

מורה

ברנר חיים

055-2230308

אפרת

cbraner@gmail.com

מורה

גות קרן

052-3790974

אפרת

karen@guth.us

מדריך

גורליק נועם

052-8777382

 

noam.gorelik@gmail.com

מורה

גנון אלירן

054-2608193

מעון

ganon12@gmail.com

בית מדרש להתחדשות

גרונר אלישיב

052-7904408

 

elyashivg@gmail.com

לבורנט פיזיקה

דביר יגאל

053-8239031

אפרת

ysdvir@gmail.com

יחסי ציבור

דלטרוף ליאת

052-6071092

 

makorchaim22@gmail.com

מנהל פנימיה

דנן ידידיה

052-3779284

 

dididanan@gmail.com

גיוס כספים

הולנדר איתן

052-8652944

כפר עציון

eitanholl@gmail.com

עו"ס

הראל אמיתי

054-2245733

 

shirab6@gmail.com

מזכירה

ווייס מוריה

052-6146617

ביתר

limudim.makor@gmail.com

מנכ"ל

וולפסון רפי

052-9213573

 

rafiwolfson@gmail.com

עו"ס

ויינר עמית

054-6813948

 

amitwi@gmail.com

מורה

וינברג אלי

054-3099939

נווה דניאל

elyahuw@yahoo.com

מדריך

ורהפטיג כפיר

054-3334036

 

lekfirw@gmail.com

ראש הישיבה

זינגר הרב  דוב

050-5204267

תקוע

dov.makor@gmail.com

לפל"פ

זינגר ישי

050-3466626

תקוע

zingerim@gmail.com

מורה

זקבך שוקי

050-6347821

ירושלים

shuki.makor@gmail.com

תחזוקה

דן טהומטה

054-7536995

קרית ארבע

valpuia1978@gmail.com

מורה

טויטו רויטל

054-7571006

 

revitaltw@gmail.com

מדריך

טי אביעד

054-2489360

 

aviadthee@gmail.com

מורה

כהן עמיחי

058-7113388

 

amicoh@walla.co.il

רמש

כהן שי

050-2904420

 

Ssonh3@gmail.com

מורה

כהנא הרב אביעד

050-6755796

אלון שבות

avikahan5@gmail.com

יועץ

לאוב יאיר

052-3466008

ירושלים

yairmichl@gmail.com

מורה

לאוב עודד

050-6651659

אלון שבות

oded563@gmail.com

רמש

לדרברג יהודה

054-7279623

 

yeuda13@gmail.com

מורה

לוי איתי

052-5936331

 

itayandrachel@gmail.com

לוגיסטיקה ורכש

לוריא ברכיהו

050-7639001

אפרת

luriabr@gmail.com

אם בית

מועלם מרב

053-8243616

 

merav.mo7@gmail.com

מורה

מור יוסף יעל

054-6615516

כרמי צור

ymoryosef@gmail.com

מורה

מלמד ליסה

052-7789256

 

lisamelamed@gmail.com

מורה

מנדל סיימון

053-2860288

 

simonzmandel@gmail.com

יועץ

נאור אוריה

054-6537530

כפר עציון

uriyana@gmail.com

ר"מ +  רכז רמ"ש

נוימן הרב צביקי

054-3268450

ראש צורים

zvikinn@gmail.com

מישיב

ניצן אביחי

058-5777148

 

avinitz0585@gmail.com

רמש/מורה

נתיב אוריאל

050-5300321

 

orielnativ@gmail.com

מדריך

נתן איתם

050-9215151

 

eitam15151@gmail.com

מורה

נתנאל אביה

050-6946890

 

aviya_az0@walla.com

מורה

סגל יונתן

054-2064929

נווה דניאל

yonatan3355@gmail.com

מורה

סגל שניאור

053-2747433

 

shneorse@gmail.com

רמש

סולימן הראל

052-7294853

 

harels57@gmail.com

מורה יועץ ורכז בגרויות

סטניסלבסקי אלי

054-5907185

ירושלים

eli.makor@gmail.com

מדריך

סעדיה יהודה

050-6202972

 

aa121232343@gmail.com

רכז סדר ערב אשכולות

עברון איתמר

054-5898483

אלון שבות

itaevr@gmail.com

ספרנית

עוזרי שלומית

054-6700629

אלון שבות

shlomit.makor@gmail.com

מישיב

עיני אור איתן

052-5705673

 

oreitanainie95@gmail.com

מזכירה

פולק נעמי

054-6700633

ראש צורים

makor.bml@gmail.com

תחזוקה

פרז אפרים

054-7497791

כרמי צור

efraim1968@walla.com

מורה

פרידמן הרב זאב

052-8109100

ירושלים

zeevifr@gmail.com

מורה

ציריס עמנואל

050-9119972

ירושלים

tsiris@bezeqint.net

אח רפואי

קופ אביה

054-7702980

 

aviakop@gmail.com

ר"מ

קפלן הרב יועד

054-7265104

 

yoadkaplan@gmail.com

מורה

קרינקין דבורה

058-6245573

 

lisa@krinkin.co.za

רכז חברתי

קרקובר עמיחי

052-4239817

 

amichai.kr@gmail.com

מזכירת עליית הנוער

ריין אביבה

054-7862016

 

minhala.makor@gmail.com

ר"מ

ר' שמשוני מאיר

052-5802681

 

meirshimshoni@gmail.com

ראש הישיבה

רבינוביץ הרב דוד

050-7799524

כפר עציון

davidr.makor@gmail.com

מורה

רודריגז דעאל

052-3115654

 

daelrod@gmail.com

מנהל הישיבה

רוזנברג הרב גילעד

050-6347820

כפר עציון

giladrozenb@gmail.com

רמש

רוטמן יונתן

050-7906247

 

yonatanrut1@gmail.com

מורה

שוורץ חיים

054-6801780

ירושלים

schwartz.chaim@gmail.com

מנב"ט

שוק יצחק

052-8026712

 

yitz.sh@gmail.com

מישיב

שטטמן נפתלי

054-8043400

 

Naftalish@gmail.com

רמש

שטיינמץ שלומי

050-4085042

 

shlomi0000@gmail.com

הנהלת חשבונות

שטכלברג פועה

054-5705096

נווה דניאל

accounts@makor-c.org