הרשמה לכיתות ט' תשפ"ג

תהליך הרישום לכיתה הגדולה הסתיים. תשובות ישלחו החל מיום רביעי כ' אדר ב' (23.3) אחה"צ. 

כיתה קטנה
בשנה"ל תשפ"ג תיפתח בע"ה כיתה קטנה.

לפרטים מוזמנים ליצור קשר עם מזכירות הישיבה.
במייל : harshamamakor@gmail.com
בטלפון: 02-9934810