הרשמה לכיתות ט' תשפ"ה

אנו מאחלים הצלחה רבה לכל תלמידי כיתות ח' בתהליך הרישום לקראת השנה הבעל"ט.

מידע מפורט על תהליך ההרשמה יתפרסם כאן בהמשך.