הרשמה לכיתות ט' תשפ"ד

אנו מאחלים הצלחה רבה לכל תלמידי כיתות ח' בתהליך הרישום לקראת השנה הבעל"ט.

הרשמה לישיבה

ההרשמה תתבצע דרך האתר של החמ"ד. 

האתר יהיה פתוח לרישום בע"ה מיום ראשון ח' בטבת (1/1) עד יום ראשון ח' בשבט (29/1) .

מצורף קישור לאתר החמ"ד – https://secure.tik-tak.co.il/hemed/input.aspx

 

ימי ראיונות בישיבה ומבחן בגמרא

ימי ראיונות ומבחנים יתקיימו במהלך חודש שבט. ההזמנה ליום ראיונות תתבסס על התעודות של כיתה ז'.

ביום הראיונות, מעבר להכרות האישית, יתקיים מבחן בגמרא.

לקראת המבחן בגמרא, בנכם מתבקש ללמוד שלושה דפי גמרא עם רש"י ממסכת פסחים. מדף ד. "והשתא דקיימא לן עד דף ז. בית המדרש שמע מינה".
(מדף ה עמוד ב "ת"ר שבעת ימים שאור" עד דף ו עמוד א "לית לה קלא" לא נשאל שאלות!)
המבחן בגמרא יתבסס על דפים אלו. המבחן יתקיים עם גמרא פתוחה.