הרשמה לכיתות ט' תשפ"ד

אנו מאחלים הצלחה רבה לכל תלמידי כיתות ח' בתהליך הרישום לקראת השנה הבעל"ט.

נקיים 2 ערבי היכרות עם הישיבה להורים ולתלמידים.
ביום שני ט' בטבת 2/1 בשעה 19:30
ביום ראשון ט"ו בטבת 8/1 בשעה 19:30
הערבים יתקיימו באולם השמחות בכפר עציון.
אין צורך להירשם מראש!

ההרשמה לישיבה היא דרך האתר של החמ"ד. האתר יהיה פתוח לרישום מיום ראשון ח' בטבת 1/1 עד יום ראשון ז' בשבט 29/1.

אנו נפרסם בהמשך נוהל רישום מפורט הכולל ימי ביקור, מבחן בגמרא ומועדי ראיונות.