יונתן הוא אחת הדמויות הססגוניות ביותר בישיבת מקור חיים. כישרון המשחק שלו הוא שם דבר בישיבה בפרט ואף מחוצה לה.

בעצמו בוגר הישיבה ושימש בתפקידים רבים במשך שנותיו בישיבה.

בתפקידו השנה הוא משמש כמנהל החינוכי של הישיבה וכרכז שיכבה של כיתות יא'.