הכנה לתפילה. ניגונים. לימוד.

7:00                   תפילת שחרית וסדר הלכה.

8:10                   ארוחת בקר

8:50                   סדר בוקר עם הר"מים.

12:15                 ארוחת צהרים

13:15-18.00         לימודי תיכון

14:45-15:45         תפילת מנחה וסדר צהריים

18:00                 ארוחת ערב

18:45                 תפילת ערבית, סדר ערב

20:00                 זמן המיועד לשעורי בית, תחביבים, חוגים.

(קבוצת "אשכולות" ממשיכה בלמוד בקיאות)