7:00 הכנה לתפילה. ניגונים. לימוד.

7:20                   תפילת שחרית וסדר הלכה.

8:30                   ארוחת בקר

9:00                  סדר בוקר עם הר"מים.

12:15/12:30                 ארוחת צהרים

13:20-18.00         לימודי תיכון

14:45-15:45         תפילת מנחה וסדר צהריים

18:00                 ארוחת ערב

18:45                 תפילת ערבית, סדר ערב (בקיץ: קודם סדר ערב)

20:00                 סדר אשכולות (ממשיכים בלימוד בקיאות)

20:00                 זמן המיועד לשעורי בית, תחביבים, חוגים.