להלן קישורים למספר עבודות גמר שתלמידינו כתבו בשנים האחרונות.

שאלת המימוש העצמי באקזיסטנציאליזם על פי ז'אן פול סארטר ואלבר קאמי – ישי ליפשיץ

לבן על גבי שחור.השפעת היחס הממסדי לעולי תימן בשנים 1956-1948 על היווצרותה והתרחשותה של פרשת ילדי תימן – שחר אדלמן

אימפריה נוצרת שינויים בצבא המונגולי במאה השלוש עשרה – דוד גנזל

הרהורים בשאלת האבסורד – יהל הכהן

הכניסני תחת כנפיך. השוואה בין מוזיאוני שואה בישראל ובארה"ב באופן הצגתם את פעולות ארה"ב להצלת יהודים בשואה – אביעד אנסבכר

הגורמים לכישלון בריטניה בסיוע לצרפת במלחמת העולם השנייה – ידידיה רכניץ

הקומיקס כאמנות – ישי שרקי

בין חלום ומציאות – ישראל עמנואל

אגדה והלכה – שליה פליישמן

ישן מפני חדש תוציאו? – עמית גיאת

איזה מין יהודי הוא זה? – עידו יגל

תפקידו של העיתונאי כמתווך מידע לאזרח: 'עלוני בית הכנסת' כמקרה בוחן – יוסף דב רוזנברג

השפעת הפעילות הגופנית על ההערכה העצמית של האדם – יאיר אנגלר

המניעים והמקורות להתפתחות משנתו הסביביתית של א.ד.גורדון – ערן שוורצפוקס

השוואה בין כמות פציעות הריצה בסגנון ריצה קלאסי לסגנון הריצה המינימליסטי – בעז פריד

סטאלין והסופרים – יחסו של סטלין לסופרים ומשוררים רוסים בברית- המועצות – חננאל קרא-איוונוב