תורה ? חינוך ? מודעות ?

תוכל לשלב

אני מזמין אותך לשנה של התנסות משמעותית בחינוך
כרמ"ש בישיבת מקור חיים.

– חיבור לתלמידים בכל שעות הבוקר.
– עבודה משותפת עם ר"מ.
– שותפות בצוות החינוכי של הכיתה.
– סדנאות העשרה.

לפרטים והרשמה 0506755796
avikahan5@gmail.com
אביעד כהנא – רכז התוכנית