היום החמישי לחטיפה: למרות פעילות אינטנסיבית של צה"ל לא ברור מה עלה בגורל החטופים